Roštejn - náš svatební hrad

Historie a exteriér

První písemné zprávy o hradě pocházejí z roku 1339, kdy Telč s okolím a tedy i Roštejn získal Oldřich z Hradce od krále Jana Lucemburského výměnou za hrad Bánov. Páni z Hradce mívali na Roštejně kastelány a roku 1353 jím byl Martin z Mutic. Hrad Roštejn býval pevný, takže v husitských válkách odolal dobývání a obléhání. Roku 1423 obléhal hrad hejtman Jan Hvězda z Vicemilic a Roštejn vydržel. Roku 1536 byl Roštejn prodán Janem Feyrarem a jeho bratry Volfovi staršímu Krajířovi z Krajku. Ten se však hradu brzy zbavil a Roštejn se vrátil pánům z Hradce. Od roku 1526 se o Roštejn staral Zachariáš z Hradce a nechal hrad přestavět na lovecký zámeček. Zachariáš odkázal hrad i s rozsáhlou oborou svému synovci Adamovi II. z Hradce. Po smrti Adamova syna Jáchyma Oldřicha zdědila Roštejn jeho sestra Lucie Otýlie z Hradce, která se provdala za Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka. Tím přešel majetek na rod Slavatů. Roku 1702 získal roštejnské panství hrabě František Antonín Lichtenštejn - Kastelkorn. Rod Lichtenštejnů vystřídali roku 1796 Podstatští. Prvním majitelem hradu z tohoto rodu byl Leopold hrabě Podstatský - Lichtenštejn. Podstatští vlastnili Roštejn až do roku 1945, kdy jeho správu převzal stát.

vývojové schéma hradu dle M. Plačka První zprávy o hradě pocházejí z roku 1339, tehdy stál na jeho místě strážný hrad, který patřil mezi obranné pohraniční hrady. Starý gotický hrad byl přestavěn roku 1577 Zachariášem z Hradce na renesanční lovecký zámeček. Zároveň byla v okolí zřízena rozsáhlá obora s jelení, srnčí a černou zvěří a také bažantnice. Po švédských nájezdech zůstal Roštejn opuštěný a zpustlý. v roce 1915 hrad vyhořel a opraven byl až v druhé polovině 20. století. v hradních komnatách se můžeme setkat například s "erbovním sálem", jehož stěny zdobí téměř sedm set erbů. Možná se jedná o nějakou "nástěnnou knihu návštěv" při lovech. v dalších místnostech je vystavena rozmanitá keramika a porcelán, cínové nádobí a předměty nebo dřevěné hračky a betlém. v suterénu hradu se nachází expozice kamenictví. Malý hradní ochoz nás zavede do hradní kaple zasvěcené patronu lovců, sv. Eustachovi. v chodbě velkého hradního ochozu jsou vystaveny zbraně a součásti lovecké výzbroje. Zajímavý je také "zelený sál", který má na svých stěnách zobrazeno na tři sta druhů okrasných i léčivých rostliny a dřevin.

zpátky na začátek stránky nahoru

Jak se dostat na hrad

automapa oblasti mezi Telčí a Třeští

Autem:

Po silnici z obce Doupě do Růžené odbočit podle značky, parkoviště přímo u hradní brány.

Autobusem:

Nejbližší autobusová zastávka je v obci Růžená a odtud po žluté tak, jak je uvedeno výše v kapitole pěšky.

Vlakem:

Nejlepší je dojet do obce Hodice a odtud po zelené asi 5,5 km přímo ke hradu nebo v Třešti a odtud po modré cca 7 km směrem ke hradu.

podrobná mapa oblasti mezi Třeští a Roštejnem

Pěšky:

Z obce Růžená se vydejte po žluté značce směr hrad Roštejn asi 2 km nebo z obce Hodice po zelené také směrem hrad Roštejn asi 5,5 km po zelené.

zpátky na začátek stránky nahoru

Několik fotografií

letecký pohled na hrad

Letecký pohled na hrad

Hrad stojí na skalnatém vrcholu kopce nad obcí Doupě v nadmořské výšce 677 m n.m.. Na severozápadě bývalo předhradí, z něhož se dochovaly pouze terénní náznaky. Příkop oddělující předhradí od vlastního jádra nebyl - zřejmě s ohledem na tvrdost žulového podloží - dokončen. Vstupní brána do jádra na severovýchodě byla střežena věží zcela neobvyklého půdorysu (nepravidelný sedmiúhelník) s tupým břitem.

Zpátky na začátek stránky nahoru
nádvoří a kaple v jeho severozápadním rohu

Nádvoří a kaple v jeho severozápadním rohu

Kamennou branou s dřevěnými vraty projdeme na trojúhelné nádvoří se studnou, obklopené hradními budovami pokrytými šindelovými střechami. Jednopatrový hradní palác spojuje krytý ochoz s oratoří hradní kaple. Gotickorenesanční kaple vznikla v období velkých stavebních úprav hradu za doby Zachariáše z Hradce. Je zasvěcena patronu lovců - sv. Eustachovi. Vnitřně byla kaple dobudována za F. V. Slavaty.

Zpátky na začátek stránky nahoru
hradní nádvoří s věží

Hradní nádvoří s věží

Renesančnímu loveckému sídlu Roštejn vévodí vysoká gotická sedmiboká věž z 1. poloviny 14. století, která ční nalevo od vchodu na nádvoří hradu. Je veřejnosti přístupná a skýtá překrásný výhled na Telčsko, Třešťsko a velkou část Jihlavských vrchů.

zpátky na začátek stránky nahoru
na hlavní stránku
© Astarte&Thomas 2004
© Astarte&Thomas 2004